Anika Rée

Medlem af Kommunalbestyrelsen i Rudersdal

Stem personligt for:


At det er trygt at bo og færdes i Rudersdal: lokale sundhedscentre og udkørende teams, sikre skoleveje, cykelstier og udendørs opholdssteder, flere ressource på gadeplan og et tæt samarbejde med politiet ift kriminalitet. 


Flere børn, der trives: en folkeskole, der bliver bedre til at favne det enkelte barn, en tidlig helhedsorienteret indsats over for familier med børn, der ikke trives og attraktive fællesskaber i fritiden.


Et grønnere Rudersdal: beskyttelse af vores grønne områder, udvikling af et grønt erhvervsliv og at vi bliver klimaneutrale så hurtigt som muligt
Rudersdal Gi'r overskud

flere børn, der trives 

Uddannelse er den vigtigste investering, børn og unge gør i deres liv. Folkeskolen skal blive bedre til at favne den enkelte elev og lære vores unge i udskolingen om de muligheder, deres uddannelsesvalg giver dem senere i livet.

  • Skole skal åbne sig op for omverdnen
  • Forældre og elever skal involveres i at gøre skolen bedre
  • Karakterbogen skal ikke være den eneste rettesnor for fremtiden
En investering i nye læringsmiljøer på skolerne skal gøre undervisningen mere praksisorienteret og hands-on både med konkrete projekter på skolen, men også i samarbejde med lokale virksomheder og ungdomsuddannelser. De unge skal med egne øjne se, hvordan deres uddannelsesvalg påvirker deres fremtid. Hermed sikre vi, at de har de bedste forudsætninger og perspektiver for at træffe et oplyst uddannelsesvalg.

LÆS MERE


Et grønnere Rudersdal  

Den grønne omstilling vedrører os alle. Kommunen skal gå forrest og gøre de grønne valg til de lette valg at træffe. Vi skal hver især vælge hvordan vi vil bidrage, så det ikke bliver med stram regulering og forbud at vi kommer i mål og bliver klimaneutrale så hurtigt som muligt. 


  • Udrulning af grøn fjernvarme til flere områder
  • Flere ladestandere til både biler, cykler og andre transportmidler
  • Erhvervslivet skal gøres grønnere 

LÆS MERE


Lokale sundshedscentre 

Jeg vil arbejde for at vi får et lokalt sundhedscenter, der kan løse nogle af de simplere opgaver, der i dag foregår på sygehuset, fx:  


  • Prøvetagninger, kontroller og simple behandlinger
  • Vurdering og behandling af mindre skader
  • Udkørende Akut-teams med lægelige behandlingskompetancer

LÆS MERE